Polski rząd rozpoczął prace nad wdrożeniem nowego podatku. Tym razem sprawa dotyczy Polaków wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii, ale nie tylko.  “Exit tax”, bo tak nazywa się danina na rzecz Polski będzie musiała zostać uiszczona przez tych, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszego życia. Co jeśli nie zapłacą? Otóż rząd straszy surowymi karami?

Business Insider informuje, że Polacy zostaną zmuszeni do płacenia kolejnego podatku. W tym tygodniu rząd Polski zajął się wprowadzeniem tzw. exit tax, a także opodatkowaniem walut wirtualnych. Opisane zmiany mają swoje odzwierciedlenie w nowelizacji ustaw o podatkach PIT i CIT oraz Ordynacji podatkowej.

Jak się dowiedzieliśmy w projektach pojawiło się wiele rozwiązań upraszczających system podatkowy m.in.: zmiana przepisów dotycząca cen transferowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich; preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej- podaje portal Polemi.

W nowelizacji ustawy obecne są także wejście w życie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Chodzi zarówno o działanie uszczelniające system podatku dochodowego, jak i dostosowanie do unijnej dyrektywy 2016/1164 – wyjaśnia CIR. Jak tłumaczy ministerstwo finansów jest to tzw. podatek od wyjścia (exit tax), który rzekomo od wielu lat funkcjonuje w wielu krajach – głosi komunikat.

„Wprowadzenie tej formy opodatkowania ma na celu przede wszystkim ochronę suwerenności podatkowej państw. W dobie postępującej globalizacji rynków międzynarodowych, firmy i osoby prywatne dysponują bowiem szerokimi możliwościami zmiany zarówno rezydencji podatkowej, jak i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w celu wyboru otoczenia regulacyjnego optymalnego dla swoich potrzeb ekonomicznych” czytamy na Polemi.

Przypomnijmy, że „Exit tax” miał działać już w maju tego roku, jednak uchwalenie tej ustawy oraz prace nad nią opóźniły się z powodu protestu osób niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Finansów RP ustala, od kiedy podatek będzie obowiązywał. Przypuszczalnie od przyszłego roku Polacy, którzy opuścili kraj będą zobowiązani do jego zapłaty.

Kogo dotyczy że „Exit tax”?

Jak podaje portal podatki Gazeta Prawna: „ Przedsiębiorcy poniosą więc dodatkowe koszty w związku z przeniesieniem aktywów, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu, do innego państwa lub ze zmianą rezydencji podatkowej. Chodzi o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał polskiemu prawu podatkowemu.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here