Jeśli drzewa sąsiada blokują światło przed domem lub ogrodem, ważne jest, aby podjąć odpowiednie kroki, aby rozwiązać problem. Jak informowaliśmy kilka tygodni temu, przycinanie liści sąsiada nie jest prawidłowym – przez co rozumiemy legalnym – rozwiązaniem tego problemu i może wpędzić cię w kłopoty. Im bardziej dokładny i konsekwentny jesteś w podejściu do sprawy, tym bardziej prawdopodobne jest, że uzyskasz wynik.

Rady są (co zrozumiałe) niechętne, aby wkroczyć w sprawy ogrodowe, dopóki sąsiedzi nie będą próbować dojść do kompromisu, a w wielu przypadkach łatwiej i szybciej rozmawia się z sąsiadem, niż angażuje władze lokalne. Niezależnie od tego, jak przebiegają negocjacje, są to kroki, które należy wykonać, aby spróbować rozwiązać sprawę sąsiednich drzew.

1. OCENA SKALI PROBLEMU Z DRZEWEM
Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że jeśli twoje naturalne światło zostanie zredukowane tylko przez jedno drzewo twojego sąsiada, rada nie będzie kontynuować sprawy, bez względu na to, jak wysokie lub zarośnięte ono jest. Możesz zapytać sąsiada, czy możesz przyciąć część drzewa, która znajduje się po twojej stronie nieruchomości – zgodnie z prawem masz prawo przycinać wszystko po swojej stronie granicy między nieruchomościami, ale najlepiej dać im znać. Pod żadnym pozorem nie możesz iść do ogrodu sąsiada ani pochylić się, aby przyciąć drzewo po jego stronie: to jest przestępstwo i możesz zostać pociągnięty do sądu i ukarany za to grzywną.

Jeśli obok siebie rosną dwa lub więcej drzew, które blokują twoje naturalne światło, twoja rada może się zaangażować, ale tylko wtedy, gdy sam spróbujesz rozwiązać problem. Oczywistym pierwszym krokiem jest przyjazna rozmowa z sąsiadem, wyjaśniająca problem (i najlepiej pokazująca zdjęcia, w jaki sposób drzewa wpływają na naturalne światło wewnątrz twojej nieruchomości) i oferująca rozsądne ramy czasowe dla rozwiązania. Ważne jest, aby zrozumieć, kiedy różne rodzaje drzew mogą być przycinane bez ich uszkadzania, dlatego sugeruj, aby przycinały je we właściwej porze roku.

2. NAPISZ SWOJEGO SĄSIEDZA LITERĘ
Jeśli sąsiad nie chce przycinać drzew, możesz wysłać list. Zrób to za pomocą faktycznej przesyłki zamiast wsunąć list przez drzwi, ponieważ w ten sposób możesz mieć dowód wysyłki. Powtórz grzecznie prośbę i odnieś się do rozmowy, którą już przeprowadziłeś, i poinformuj ich, że jesteś gotów podjąć to z radą. Data i podpisanie listu.

3. SKONTAKTUJ SIĘ Z RADĄ
Jeśli twój sąsiad zignorował wszystkie twoje prośby i listy, możesz zaangażować radę, ale tylko jeśli:

Żywopłot składa się z dwóch lub więcej drzew lub krzewów;
Drzewa lub krzewy mają ponad 2 metry wysokości;
Drzewa lub krzewy są zimozielone lub półzimozielone (nie dotyczy to Szkocji);
Możesz udowodnić, że to blokuje twoje światło;
Możesz udowodnić, że próbowałeś rozwiązać problem z sąsiadem.
Członek rady następnie odwiedzi nieruchomość w celu zbadania sprawy. Będą też chcieli porozmawiać z sąsiadem, usłyszeć obie strony opowieści i mogą zmierzyć twój ogród. Istnieje kilka czynników, które wpłyną na ich decyzję, w tym to, czy drzewo ma nakaz zachowania drzewa, czy chroni chroniony budynek na liście i czy znajduje się w obszarze ochrony, czy jest ważne dla lokalnej przyrody.

Jeśli zdecydują, że żywopłot twojego sąsiada blokuje światło, wydadzą im „zawiadomienie o naprawie” lub „zawiadomienie o wysokim żywopłocie” w Szkocji, które nakreślą, co należy zrobić i ramy czasowe.

CZY RADA MOŻE ZAMÓWIĆ SWOJEGO SĄSIEDZIA, ABY USUNĄĆ ICH ZABEZPIECZENIE?
Nie. Rada nie może nakazać sąsiadowi usunięcia żywopłotu ani nakazać mu zrobienia czegokolwiek, co doprowadzi do jego śmierci lub zniszczenia. Pamiętaj też, że nie mogą też zmusić ich do przycięcia czegokolwiek poniżej 2 m wysokości.

CO MOGĘ ZROBIĆ, JEŚLI SĄSIAD Zignoruje decyzję Rady?
Odmowa wykonania pracy wymaganej przez radę jest przestępstwem i może zostać ukarana grzywną w wysokości 1000 funtów. Rada może również wejść do nieruchomości, aby samodzielnie wykonać prace i wystawić rachunek właścicielowi ogrodu.

Czy mogę przyciąć duże drzewo w moim własnym ogrodzie?
Jeśli właśnie przeprowadziłeś się do nieruchomości, szczególnie domu z epoki, uważaj, aby nie przycinać ani nie ścinać dużych drzew w ogrodzie, zanim ustalisz ich status w lokalnej radzie. Jeśli drzewo ma nakaz zabezpieczenia drzewa, jest ono chronione, a ścięcie go lub przycięcie jest przestępstwem, nawet jeśli jesteś właścicielem ziemi. Spowoduje to wysoką grzywnę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here