Dachy płaskie z blachy trapezowej i stropy międzykondygnacyjne – jak dobrze dobrać izolację akustyczną?

Wraz z rozwojem technologii budowlanych, walka architektów i projektantów z hałasem i niepożądanymi dźwiękami wewnątrz obiektów staje się coraz łatwiejsza. Istnieją jednak takie konstrukcje, które w dalszym ciągu nierzadko stanowią nie lada wyzwanie z punktu widzenia izolacyjności akustycznej. W niniejszym poradniku podpowiadamy optymalne rozwiązania oraz zbadane laboratoryjnie parametry akustyczne dla dachów płaskich na blasze trapezowej oraz betonowych stropów międzykondygnacyjnych.

Dachy płaskie stanowią wspólny mianownik dla wielu rodzajów budownictwa: biurowego, magazynowego, przemysłowego, publicznego i wielorodzinnego, coraz częściej widuje się je także w budownictwie pasywnym, którego podstawowa zasada brzmi: im mniej skomplikowana bryła obiektu, tym łatwiej osiągnąć zakładany dla niej poziom izolacyjności termicznej.
Niestety, o ile osiągnięcie wysokich parametrów akustycznych oraz spełnienie stosownych standardów dla dachów płaskich na podłożu betonowym z reguły nie stanowi większego problemu, co wynika wprost z masy samego materiału konstrukcyjnego, o tyle „schody” zaczynają się w momencie, gdy warstwą nośną jest blacha trapezowa. Na wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych RW w dużym stopniu wpływa bowiem szereg elementów – nie tylko rodzaj i grubość płyt izolacyjnych, lecz także grubość samej blachy, grubość i typ membrany dachowej, rozstaw między płatwiami czy nawet dystans pomiędzy elementami mocującymi.

Sufit podwieszony wypełniany wełną kamienną

– Aby osiągnąć planowaną tudzież poprawić aktualny poziom izolacyjności akustycznej tego typu przegrody, niekiedy niezbędne staje się zastosowanie dodatkowej konstrukcji od spodu warstwy nośnej, na przykład w postaci podwieszonego sufitu z wypełnieniem z wełny kamiennej oraz zastosowaniem odpowiednich wieszaków konstrukcyjnych – podpowiada Adam Buszko, ekspert firmy Paroc Polska. – Takiego typu konstrukcje należy stosować w budynkach szczególnie narażonych na zewnętrzny hałas, na przykład w pobliżu lotnisk czy ruchliwych tras samochodowych – dodaje.
W poniższej tabeli znaleźć można gotowe rozwiązania konstrukcyjne w różnych konfiguracjach wypełnienia z wełny kamiennej. Wyniki zmierzone w niezależnym ośrodku GRYFITLAB, jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie laboratoriów badawczo-rozwojowych w Europie Środkowej, uwzględniają zarówno samą wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej RW, jak i oceny przybliżone izolacyjności akustycznej właściwej RA1 (kiedy bierzemy pod uwagę wewnętrzny hałas bytowy C) oraz RA2 (gdy uwzględniamy zewnętrzny hałas drogowy Ctr).
Tabela 1: Izolacyjność akustyczna dachu płaskiego: blacha trapezowa o grub. 0,75 mm, membrana PVC o grub. 1,5 mm mocowana mechanicznie do podłoża.
tabela1.png
Tabela 2: Izolacyjność akustyczna dachu płaskiego: blacha trapezowa o grub. 1,0 mm, papa podkładowa o grub. 2,5 mm + papa nawierzchniowa o grub. 3,8 mm, mocowana mechaniczne do podłoża.
tabela2.png

Stropy międzykondygnacyjne

Inną, stosunkowo newralgiczną z punktu widzenia hałasu konstrukcją, są betonowe stropy oddzielające poszczególne kondygnacje budynków. Trudność polega na tym, że przy ocenie ich izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych nie wystarczy wziąć pod uwagę jedynie konstrukcję podłogową. Mowa tu bowiem bardziej o bardziej złożonym układzie, w którym udział w przenoszeniu dźwięków mają także konstrukcje boczne – na przykład ściany wewnętrzne.
– Dlatego też architektom i wykonawcom, a także inwestorom prywatnym, zawsze zalecamy w takim przypadku zastosowanie podłogi pływającej, w której wylewkę betonową od ścian bocznych oddzielają pasy krawędziowe z wytrzymałego i wyciszającego materiału, jakim jest wełna kamienna – radzi Adam Buszko.

Strop międzykondygnacyjny w budynku biurowym

Z myślą o izolacji akustycznej podłóg pływających powstała specjalistyczna płyta PAROC SSB 1. Rozwiązanie charakteryzuje się nietypowym, bo równoległym i uporządkowanym układem włókien. Uzyskana w ten sposób niższa wartość sztywności dynamicznej płyty pozwala skutecznie niwelować niechciane dźwięki uderzeniowe, jakie generują użytkownicy budynku lub działające urządzenia i instalacje, a które przenoszone są przez pozostałe konstrukcje budowlane.

W poniższych zestawieniach podano rozwiązania konstrukcyjne wraz z wartościami izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych R’w i uderzeniowych L’n,w.
Tabela 3: Izolacja akustyczna stropów betonowych – konstrukcje specjalne o wartościach L’n,w 20-30 dB.
tabela3.png
Tabela 4: Izolacja akustyczna stropów betonowych – konstrukcje o wartościach L’n,w w przedziale 31-40 dB.
tabela4.png
Tabela 5: Izolacja akustyczna stropów betonowych – konstrukcje o wartościach L’n,w w przedziale 41-45 dB.
tabela5.png
F(a) – sufit podwieszany pod betonowym stropem z wypełnieniem z wełny kamiennej grubości 70 mm i płytami g-k 2 x 12,5 mm

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here