Wielu przedsiębiorców temat ubezpieczeń uważa za temat “rzekę” i czasem tak bywa. My natomiast staramy się przybliżyć istotne aspekty ubezpieczeń, na które powinniście zwrócić uwagę. Oprócz ubezpieczenia samej działalności warto zastanowić się również nad ubezpieczeniem środków trwałych, które są niezbędne do realizacji owej działalności. Mam na myśli ubezpieczenie majątku firmy: biur, budynków, wyposażenia biurowego, maszyn i sprzętu budowlanego, sprzętu elektronicznego oraz pozostałego mienia.

Ubezpieczenia biznesowe

Jakie mienie powinienem ubezpieczyć?

Pierwszym krokiem przy wyborze ubezpieczenia, ustaleniu sum ubezpieczenia jego zakresu oraz wysokości składki jest podział mienia na grupy. Ubezpieczenie powinno obejmować ruchomości oraz nieruchomości oraz wartości pieniężne.

Jeśli prowadzisz działalność w wynajętym biurze, to ubezpieczeniu powinno podlegać nakłady inwestycyjne poniesione na adaptację pomieszczeń. W razie wypadku np. pożaru najemca nie otrzyma odszkodowania za zniszczone wykładziny czy sufity podwieszane z ubezpieczenia budynku. Twoja polisa może również obejmować mienie stanowiące własność pracowników, znajdujące się zazwyczaj w miejscu pracy. 

Warto wyodrębnić następujące przedmioty ubezpieczenia:
mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne, środki obrotowe, sprzęt biurowy oraz elektroniczny, komputery, wartości pieniężne, maszyny oraz urządzenia.

Na jaką wartość powinienem ubezpieczyć swoje mienie?

Zazwyczaj to do Ciebie należy prawidłowe określenie wartości mienia i stanowi o skuteczności ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia stosowane przez zakłady ubezpieczeń szczegółowo precyzują, w jaki sposób należy zadeklarować do ubezpieczenia danego rodzaju mienie. Przy deklarowaniu sumy ubezpieczenia należy unikać zawyżania oraz zaniżania wartości mienia. Jeśli zaniżysz wartość mienia,  to owszem składka będzie niższa, ale w przypadku szkody ubezpieczyciel wyliczy odszkodowanie zgodnie z zadeklarowaną wartością. W związku z tym kwota odszkodowania będzie również niższa i nieadekwatna do wartości mienia.

Od jakich ryzyk powinna chronić umowa ubezpieczenia?

Zastanów się, od jakich ryzyk powinna chronić Cię umowa ubezpieczenia (włamanie, rabunek, ogień i inne zdarzenia losowe).

ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunkuObejmuje się całe mienie ruchome, co do którego istnieje ryzyko kradzieży. Zapoznaj się dokładnie z warunkami ubezpieczenia. Zazwyczaj wedle definicji kradzieży z włamaniem  wprowadzonej przez ubezpieczycieli do zaboru mienia musi dojść po sforsowaniu zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi. W związku z tym ubezpieczeniu nie podlegają np. kradzieże pracownicze, straty ujawnione podczas inwentaryzacji. Ubezpieczenie może pokryć również koszty zniszczonych zabezpieczeń. Zwróć uwagę na wymagania ubezpieczyciela dotyczące wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Jeśli nie spełnisz tych wymagań na etapie likwidacji szkody możesz spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego

Jeśli chodzi o ubezpieczenie specjalistycznego sprzętu budowlane go w ramach tradycyjnychpolis ogniowych i kradzieżowych, może być to niewystarczające. Tradycyjne polisy nie obejmują bowiem części specyficznych ryzyk, na które właśnie to mienie może być narażone. Ryzyka te mogą być zabezpieczone w ramach specjalistycznego ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich szkód polegające na ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenia. Ubezpieczenie takie pokrywa również szkody wynikające z działania samej maszyny, zniszczenia wynikające z działania prądu o nieprawidłowych parametrach, czy też błędy w czasie obsługi maszyny. Posiadając takie ubezpieczenie, możemy liczyć na pokrycie kosztów naprawy takiej maszyny lub na wymianę uszkodzonego mienia.

To tylko przykładowe aspekty ubezpieczeń, na które powinieneś zwrócić uwagę.

Którą firmę wybrać?

Jeśli już wiesz jaki zakres ubezpieczenia Cię interesuje, pozostaje dokonać wyboru oferty zakładu ubezpieczeń. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele firm oferujących ubezpieczenia. Oferty są zróżnicowane pod względem warunków i ceny. Przed podpisaniem umowy warto poznać oferty kilku ubezpieczycieli pomocna w tym może być obsługa brokerska.

 

Ubezpieczenia biznesowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here