Jeśli prowadzisz działalność w UK to czas najwyższy zastanowić się nad właściwym zabezpieczeniem. Pomyśl o tym, w jaki sposób możesz zabezpieczyć siebie oraz swoją firmę przed nieoczekiwanymi kosztami oraz pozostałymi zagrożeniami.

Ubezpieczenie dla samozatrudnionych (self-employed)

W tym sektorze znajdziesz ubezpieczenia, które wymagane są przez prawo oraz takie, których wykupienie jest dobrowolne. Ubezpieczenia, które wymagane są przez prawo to:
Employers’ liability insurance oraz Commercial vehicle insurance. Pierwsze z  nich przeznaczone jest dla pracodawców. Zapewnia ono ochronę przed roszczeniami pracowników, którzy ulegli wypadkowi podczas pracy lub zachorowali z powodu jej wykonania. Za brak tego rodzaju ubezpieczenia możesz zostać ukarany wysoką grzywną, moze to być nawet £2500 za każdy dzień.

Drugie z nich, czyli Commercial vehicle insurance jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują różnego rodzaju pojazdy do celów służbowych.

Ubezpieczenia biznesowe

Wspomniane powyżej ubezpieczenia dobrowolne to: Commercial property insurance czy lability insurance.

  • Commercial property insurance – zabezpieczenia mienie firmy. Jeśli budynek, w którym prowadzimy naszą działalność ulegnie zniszczeniu lub gdy awarii ulegnie użytkowany przez nas sprzęt, czy też coś się stanie z towarem w naszym magazynie to należy nam się odszkodowanie.
  • Lability insurance – dzięki temu rodzajowi ubezpieczenia zabezpieczasz się przed roszczeniami pracowników, klientów, partnerów biznesowych czy też inwestorów i osób trzecich.  Ubezpieczenie “zadziała” w przypadku gdy nasz pracownik lub my wyrządzimy komuś krzywdę lub coś zaniedbamy.
    Ponadto możemy je podzielić na: 
    public lability, product lability, professional indemnity, directors and officers lability.

Wysokości składki

Wysokość składki może zależeć od wielu czynników i różnic się w zależności od brokera/towarzystwa ubezpieczeniowego. Wyliczając wysokość składki ubezpieczyciel będzie brał pod uwagę: rodzaj prowadzonej działalności, roczne obroty, liczbę zatrudnionych pracowników, historię ubezpieczeniową. Pamiętaj, że brokerzy posiadają oferty z wielu towarzystw ubezpieczeniowych.

Które ubezpieczenie mam wybrać?

Naturalnie celem ubezpieczenia jest rekompensata poniesionych strat ubezpieczonemu. W związku z tym po poniesieniu szkody jesteśmy w tej samej sytuacji finansowej, co przed jej wystąpieniem. Ubezpieczenie polega na utrzymaniu stanu posiadania, a nie na jego zwiększeniu. Po zrozumieniu podstawy działania podjęcie decyzji będzie zdecydowanie łatwiejsze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here